Informacije o obdelavi osebnih podatkov

 

1 UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov, ki obdelujejo v povezavi s spletnim mestom https://www.pakosignparts.com (v nadaljevanju: spletna stran) in v drugih naštetih primerih, je družba Pako d.o.o., Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem (v nadaljevanju: Pako d.o.o.).

Pako d.o.o. je v razmerju do Pako Zagreb d.o.o., Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb, Hrvaška, obvladujoča družba, ki lahko na podlagi svojega zakonitega interesa posreduje določene osebne podatke strank svoji podrejeni družbi, kot je natančneje opredeljeno v nadaljevanju.

Pako d.o.o. je specializirano podjetje za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo, ki med drugim nastopa tudi kot ponudnik in razvijalec spletne strani in prodajalec blaga na tam zajeti spletni trgovini (v nadaljevanju: spletna trgovina Pako).

Spletna stran in spletna trgovina Pako sta v prvi vrsti namenjeni podjetjem in njihovim zastopnikom, pri čemer skladno s Splošnimi pogoji naših izdelkov in storitev ne ponujamo potrošnikom (t.j. fizičnim osebam, ki pridobivajo ali uporablja blago in storitve za namene izven svoje poklicne oziroma pridobitne dejavnosti).

Posledično se glavnina osebnih podatkov, ki jih v družbi Pako d.o.o. obdelujemo (npr. službeni elektronski naslovi, službene telefonske številke ipd.) nanaša na zastopnike podjetij.

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so bile pripravljene v skladu s Splošno uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR) in obravnavajo obdelavo osebnih podatkov, ki jih Pako d.o.o. obdeluje v povezavi z vami, kadar obiščete in uporabljate to spletno stran ali spletno trgovino Pako oziroma v povezavi z vašimi drugimi interakcijami z družbo Pako d.o.o.

Na tem mestu najdete odgovore na vprašanja, kot so:

 • katere podatke zaupam družbi Pako d.o.o. in zakaj,
 • kakšen je obseg in namen obdelave mojih podatkov in kakšne pravne podlage takšno obdelavo dovoljujejo,
 • kako lahko svoje podatke popravim,  izbrišem oziroma deloma ali v celoti omejim njihovo obdelavo in
 • kakšne so moje druge pravice v zvezi z mojimi osebnimi podatki.

 2 KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Pako d.o.o. zaenkrat še ni imenovana. V zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov nas lahko kadarkoli kontaktirate na naslovu support@pakosignparts.com.


3 NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO IN PRAVNA PODLAGA ZA NJIHOVO OBDELAVO

(a) Če ste zgolj obiskovalec naše spletne strani

Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje ta spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Družba Pako d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Takšna obdelava je nujna za varno delovanje te spletne strani.

V kolikor ste privolili v namestitev neobveznih (oglaševalskih) piškotkov, pa lahko te in druge podatke z namenom boljšega prikazovanja naših (in tujih) oglasov, obdelujejo naši oglaševalski partnerji, kot je podrobneje navedeno v nadaljevanju tega dokumenta oziroma na podstrani »Piškotki«.

Na podstrani »Piškotki« si tudi preberete, katere podatke posamezen piškotek zbira, kdo je njegov ponudnik in koliko časa se ti podatki hranijo.

(b) Če se registrirate oziroma izvedete nakup

Poleg podatkov, ki jih zbiramo od obiskovalcev ob naložitvi obveznih (oziroma neobveznih) piškotkov, lahko ob vaši registraciji uporabniškega računa obdelujemo še vaše ime, priimek, telefonsko številko in naslov elektronske pošte, podatek o podjetju, v zvezi s katerim opravljate registracijo, kontaktne podatke tega podjetja in področje delovanja podjetja.

Poleg podatkov, ki se obdelujejo ob vašem obisku in registraciji, bomo v primeru nakupa obdelovali še naslov za dostavo blaga in kontaktni telefon. Plačila preko kartic so izvedena preko zunanjega ponudnika Braintree in zato mi ne zbiramo podatkov o kreditnih karticah - te informacije posredujete njim. Enako velja tudi za plačila preko storitve PayPal, kot je za oba primera natančneje navedeno v oddelku 6 »KDO LAHKO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE (UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV)«

Nadpisane podatke obdelujemo na pogodbeni podlagi (6(e) člen Uredbe GDPR) in jih obdelujemo za namene nudenja temeljne funkcionalnosti spletne trgovine Pako (t.j. pošiljanje potrditvenega elektronskega sporočila, izvršitev plačilne transakcije, dostavo blaga, obveščanje o posodobitvah, da lahko preko svojega profila dostopate do dokumentacije v zvezi z nakupom  ipd.) in za namene komuniciranja z vami v zvezi z nakupom (npr. da vam lahko odgovorimo na vaša vprašanja, rešujemo morebitne reklamacijske zahtevke pritožbe ipd.). V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe, pri čemer za nadpisane namene in obdelave vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja.

Podatke hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Prav tako pa lahko na podlagi našega zakonitega interesa iz člena 6(f) Uredbe GDPR na elektronske naslove registriranih uporabnikov občasno pošiljamo tudi komercialna sporočila o naših izdelkih in storitvah. Na enak način lahko občasno tudi kontaktiramo uporabnike, ki so denimo v nakupovalno košarico dodali izbrane izdelke in niso izvršili nakupa. V kolikor teh sporočil ne želite prejemati, lahko to označite ob registraciji uporabniškega računa oziroma kadarkoli sledite povezavi za odjavo, ki je vsebovan v vsakem takem sporočilu. Od prejemanja tovrstnih komunikacij se lahko tudi kadarkoli odjavite ali na vašem uporabniškem profilu ali pa nam v zvezi s tem pošljete sporočilo na support@pakosignparts.com.

V tem primeru bomo podatke obdelovali do vaše ukinitve uporabniškega računa oziroma prejema vaše odjave od tovrstnih komunikacij.

(c) Tržno komuniciranje z osebami, ki še niso registrirane kot uporabniki oziroma stranke Pako d.o.o.

Z osebami, ki še niso naše stranke, bomo tržno komunicirali (npr. jim pošiljali naše e-novice) preko elektronske pošte, v kolikor so takšne osebe v tovrstno komunikacijo izrecno privolile (npr. kadar ste k tržni komunikaciji privolili na spletnem obrazcu naše nagradne igre, na fizičnem obrazcu v poslovalnici, ipd.).

Pri tem lahko poleg vaše IP številke obdelujemo še vaš elektronski naslov (e-mail), ki ga vpišete v spletni oziroma fizični obrazec za podajanje privolitve, ter datum in čas prijave na prejemanje tržnih komunikacij. Podatke občasno izvozimo in obdelujemo tudi v spletnem orodju Mailchimp.

Družba Pako d.o.o. te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o prodajnih novostih, akcijah in drugih svojih aktivnostih na prodajnem področju.

Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na podlagi vaše privolitve (6(a) člen Uredbe GDPR).

Vaš elektronski naslov lahko shranjujemo toliko časa, dokler je to potrebno za izvršitev namena  oz. dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja tržnih komunikacij in e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo ali pa tako, da nam v zvezi s tem pošljete sporočilo na support@pakosignparts.com.

(d) Če se prijavljate na prosto delavno mesto v družbi Pako d.o.o. in v družbi Pako Zagreb d.o.o.

V kolikor v zvezi z objavljenim razpisom glede prostega delovnega mesta na objavljeni elektronski ali fizični naslov pošljete svoj življenjepis, ime, priimek, kontaktne podatke oziroma druge zahtevane podatke, bomo take podatke obdelovali za namene pregleda prijav in morebitnega kontaktiranja oziroma izvedbe razgovorov. Podatke bomo v teh primerih obdelovali na podlagi 6(e) člena Uredbe GDPR (t.j. pogajanj za sklenitev pogodbe).

V kolikor vas na razgovor ne bomo povabili, bomo vse prejete podatke izbrisali v roku 30 dni od dneva njihovega prejema, pri čemer lahko v primerih, ki nakazujejo na to, da bi lahko prišlo do sporov v zvezi z izvedenim postopkom zaposlovanja, podatke o izbranih in neizbranih kandidatov v okrnjeni obliki (npr. ime, priimek, rešeno delovno preverjanje oziroma korespondenco s kandidatom) hranimo še 2 leti po izvedbi zaposlitvenega postopka (t.j. do poteka splošnega zastaralnega roka za delovne prekrške po Zakonu o prekrških).

(g) Situacije, v katerih vaše podatke obdelujemo zaradi zakonskih zahtev (npr. izdaja računa)

V  družbi Pako d.o.o. lahko določene osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov (6(c) člen uredbe GDPR), posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov ipd.).

Taki primeri na primer obstajajo, kadar družbi Pako d.o.o. inšpektor oziroma drug nosilec javnih pooblastil naloži, da mu ta skladno z zakonom posreduje osebne podatke določenega kupca (npr. v kontekstu izvajanja inšpekcijskega nadzora po določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ipd.), oziroma kadar v Pako d.o.o. obdelujemo osebne podatke kupcev za namene izdaje računov (npr. osebno ime, kontaktne podatke, pri čemer takrat osebne podatke obdelujemo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ipd.).

(h) Situacije, v katerih vaše podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov (npr. preprečevanje goljufij)

Določene osebne podatke smemo v družbi Pako d.o.o. obdelovati tudi za namene zavarovanja naših zakonitih (legitimnih) interesov (6(f) člen uredbe GDPR).

Poleg že omenjene tržne komunikacije z registriranimi uporabniki oziroma strankami, primeri obdelav na podlagi naših zakonitih interesov obstajajo tudi takrat, kadar bi bila obdelava vaših podatkov potrebna za to, da zavarujemo naše poslovanje pred potencialnimi goljufijami, oziroma potrebna z vidika inšpekcijskih postopkov oziroma civilnih ali drugih postopkov. V vseh teh primerih bomo obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje teh legitimnih ciljev podjetja obseg obdelovanih podatkov pa minimizirali.

Podjetje sme obdelovati osebne podatke posameznika tudi v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika ali druge fizične osebe (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom) (člen 6(d) uredbe GDPR).


4 PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu. Na naši spletni strani prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob obisku spletne strani.

Pojavno okno vas prav tako opozori na to, da je nalaganje naših piškotkov, ki niso obvezni (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi ipd.), z vidika normalnega delovanja spletnega mesta:

 • pogojeno z obiskovalčevo izrecno privolitvijo (klik na gumb »Naloži neobvezne piškotke« ob obisku
 • pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa kadarkoli odstrani skladno z navodili, ki so dostopna na povezavi https://si.pakosignparts.com/piskotki.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo piškotkov, ki to omogočajo storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe teh podatkov in to, kdo je ponudnik posameznega piškotka oziroma storitve, si lahko preberete na povezavi https://si.pakosignparts.com/piskotki.


5 VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki bodo shranjeni v elektronskih zbirkah osebnih podatkov, ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v podjetju družbi Pako d.o.o.


6 KDO LAHKO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE (UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV)

6.1 Določeni zaposleni v družbi Pako d.o.o.

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v družbi Pako d.o.o.  Zaposleni v  družbi Pako d.o.o. obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik družbe to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

6.2 Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora družba Pako d.o.o. vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom, ki so denimo pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Inšpektorat za delo, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). V določenih primerih je družba Pako d.o.o. podatke primorana posredovati tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja družbi nalaga zakon oziroma pravno upravičenje tretje osebe.

6.3 Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v družbi Pako d.o.o. lahko tudi zaposlene osebe pogodbenih obdelovalcev družbe, ki lahko osebne podatke kot zaupne obdelujejo izključno v imenu družbe Pako d.o.o. in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima Pako d.o.o. sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil družbe Pako d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Med pogodbene obdelovalce s katerimi družba Pako d.o.o. sodeluje, med drugim sodijo:

 • družba Pako Zagreb, d.o.o., Karlovačka cesta 50a, 10000 Zagreb, Hrvaška
 • osebe, ki z družbo sodelujejo na podlagi drugih podjemnih oziroma avtorskih pogodb (pravno   svetovanje, oglaševanje ipd.),
 • računovodski servis,
 • ponudnik plačilnih storitev PayPal in Braintree, ki ju ponuja družba PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. s strežniki v EU (https://www.paypal.com/si/webapps/mpp/home),
 • dostavljalske in špediterske službe,
 • vzdrževalci IT sistemov.

Družba Pako d.o.o. ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih obdelovalcev družbe Pako d.o.o., nam lahko v zvezi s tem pišete na naslov support@pakosignparts.com.

6.4 Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji

Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našo spletno stranjo in spletno trgovino Pako d.o.o. s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje Piškotki), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (storitve: Google Analytics / Remarketing for Google Display Advertising / Google Tag Manager /Google DoubleClick), katerega strežniki se lahko poleg EU nahajajo tudi v Združenih državah Amerike (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US)
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (storitve: visitor action pixel (FB Pixel), katerega strežniki se lahko poleg EU nahajajo tudi v Združenih državah Amerike (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi https://si.pakosignparts.com/piskotki.

6.5 Ponudnik gostovanja

Gostovanje naše spletne strani in spletne trgovine Pako d.o.o. ter shranjevanje podatkov, ki nam jih posredujete preko spleta (npr. v povezavi s komunikacijo preko kontaktnega obrazca na strani, ob oddaji naročila), kot pogodbeni obdelovalci ponuja izvajalec:

 • Stroka d.o.o., Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija

6.6 Ponudnik storitve za pošiljanje »newsletter«-jev.

Ponudnik storitve za pošiljanje elektronskih sporočil (»newsletter«-jev), znotraj katere se lahko shranjujejo elektronski naslovi tistih posameznikov, ki so s tovrstno obdelavo izrecno soglašali (glej poglavje NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO IN PRAVNA PODLAGA ZA NJIHOVO OBDELAVO), je:

 • The Rocket Science Group LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 ZDA, (storitev: Mailchimp) katerega strežniki se nahajajo v Združenih državah Amerike (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

7 PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Družba Pako d.o.o. osebnih podatkov praviloma ne iznaša v tretje države (torej izven območja Evropske unije, Islandije, Norveške in Liechtensteina) in v mednarodne organizacije. Izjemo od navedenega predstavljajo občasni prenosi nekaterih tehničnih in osebnih podatkov na strežnike zgoraj navedenih obdelovalcev, katerih sedeži oziroma strežniki se nahajajo v Združenih državah Amerike (npr. samodejno prenašanje nekaterih podatkov, ki jih zbirajo piškotki družb Google Inc. oziroma Facebook Inc., vnos elektronskih naslovov v tuje orodje za pošiljanje »newsletter«-jev ipd.), pri čemer so zadevni pogodbeni obdelovalci nekdanji člani programa Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/) in po 12. 7. 2020 spoštujejo ter so sprejeli vse varnostne ukrepe glede prejema oziroma prenosa podatkov, ki se v času priprave tega dokumenta smatrajo kot ustrezni.

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih obdelovalcih ter iznosih podatkov lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete:


8 ALI JE ZAGOTOVITEV OSEBNIH PODATKOV NUJNA IN KAKŠNE SO MOREBITNE POSLEDICE, ČE SE TAKI PODATKI NE ZAGOTOVIJO

Sodelovanja z nami in koriščenja storitev družbe Pako d.o.o. načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo (npr. v primeru registracije uporabniškega računa in nakupa izdelka).

Pako d.o.o. zagotavlja posamezniku pravico, da ta svojo izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, t.j. tako, da nas v zvezi s tem kadarkoli kontaktira na naslov support@pakosignparts.com.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelavo osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati, oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja z družbo Pako d.o.o., oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.


9 OBSTOJ AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO S PROFILIRANJEM OBISKOVALCEV SPLETNE STRANI

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.


10 OBSTOJ PRAVICE, DA SE OD UPRAVLJAVCA ZAHTEVAJO DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IN POPRAVEK ALI IZBRIS OSEBNIH PODATKOV ALI OMEJITEV OBDELAVE V ZVEZI S POSAMEZNIKOM, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, ALI OBSTOJ PRAVICE DO UGOVORA OBDELAVI IN PRAVICE DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Kadarkoli lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora o obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov (da jih na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljalcu).

Zahtevo naslovite na e-mail: support@pakosignparts.com. Obravnavali pa jo bomo skladno z določbami Splošne uredbe GDPR.


11 PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Prijavo je mogoče vložiti tudi v fizični ali elektronski obliki: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

 

Datum zadnje spremembe:  30. avgust 2021