Splošni pogoji

S te spletnim mestom in pripadajočo spletno trgovino (v nadaljevanju tudi »spletna trgovina PAKO«) upravlja družba Pako podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, matična številka: 5649722000, davčna številka: SI36783706, št. vpisa v sodni register: 10203400, znesek osnovnega kapitala: 834.585,00 EUR (v nadaljevanju tudi Pako d.o.o. ali »Ponudnik« ali »Prodajalec«).

1 Pogoji poslovanja v spletni trgovini PAKO

Nakupovanje v spletni trgovini PAKO je možno samo za pravne osebe.

Podjetje Pako d.o.o. omogoča dostavo blaga v države Slovenija, Hrvaška in Avstrija ter v nekatere regije severne Italija (Furlanija Julijska Krajina).

Veljaven elektronski naslov za hitro in učinkovito komuniciranje je: support@pakosignparts.com.


2 Registracija

Nakup artiklov v spletni trgovini PAKO je mogoč samo z registracijo uporabniškega računa za uporabo spletne trgovine PAKO na spletni strani  https://si.pakosignparts.com.

Ob registraciji uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in geslo. Priporočamo, da ima geslo najmanj 8 znakov, ki naj bodo kombinacija velikih in malih črk ter vsaj dveh številk. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik spletne trgovine PAKO in pridobi pravico do nakupa. Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema vsakokratne splošne pogoje poslovanja, ki bodo v trenutku oddaje spletnega naročila objavljeni na teh straneh.

Z registracijo in ob izvršitvi vsakega nakupa registrirani uporabnik družbi Pako d.o.o. tudi vselej jamči, da razpolaga z vsemi ustreznimi pooblastili in pravicami, ki jih potrebuje za veljavno registracijo uporabniškega računa oziroma sklenitev pogodbe za nakup blaga na daljavo v imenu zadevne pravne osebe, ki jo zastopa.

V kolikor bi bila pogodba za nakup blaga na daljavo sklenjena v imenu tretje osebe brez njega pooblastila, bo taka pogodba zavezovala neupravičeno zastopano tretjo osebo samo, če jo bo ta pozneje odobrila.

Družba Pako d.o.o. bo v primeru, ko neupravičeno zastopana tretja oseba ne bo odobrila sklenitve nadpisane pogodbe v roku, ki ga bo v ta namen sporočila taki tretji osebi, upravičena zahtevati povrnitev škode od tistega, ki je pogodbo kot pooblaščenec brez pooblastila sklenil, če ob sklenitvi te pogodbe družba Pako d.o.o. ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da tak registrirani uporabnik ni imel ustreznega pooblastila.


3 Naročila in specifikacije

3.1 Oddaja in potrditev naročila

Kupec odda naročilo v spletni trgovini tako, da željene izdelke doda v košarico in klikne na gumb »Kupi«. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena šele v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca, razen če ti splošni pogoji določajo drugače.

Ko je naročilo potrjeno, kupec ne more več odstopiti od pogodbe, razen, če ti splošni pogoji določajo drugače.

Kupoprodajno pogodbo predstavljajo določila teh splošnih pogojev in prvo elektronsko sporočilo prodajalca kupcu o statusu naročila, ki je v elektronski obliki shranjeno na strežniku podjetja Pako d.o.o. in je kupcu v vsakem trenutku dostopno v njegovem uporabniškem profilu spletne trgovine PAKO.

3.2 Naročeni artikli in količine

PAKO d.o.o. bo dobavil blago skladno z naročilom kupca (artikli, količine). Če artiklov izjemoma ni na zalogi ali so zaloge manjše od naročenih, teh artiklov ne bo moč dobaviti (ali dobaviti v želenih količinah). Kupec bo o tem obveščen.

V primeru vnaprejšnjega plačila bo Pako d.o.o. razliko plačanega zneska, ki se nanaša na nedobavljene artikle, kupcu vrnil.

3.3 Opisi in specifikacije artiklov

Opisi in specifikacije artiklov so dostopne na spletni strani. Pako d.o.o. si pridržuje pravico dopolniti in/ali popraviti opise. Povzeti so po opisih in specifikacijah proizvajalca in so skrbno predstavljeni, a za točnost ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako ne moremo zagotavljati, da so slike objavljenega izdelka in/ali barve natančna reprodukcija izgleda in/ali barv fizičnega izdelka.

3.4 Odstop terjatev

Kupec brez soglasja prodajalca ne sme prenesti svoje terjatve za izročitev blaga na drugega, prodajalec pa svojo denarno terjatev do kupca lahko kadarkoli prenese na svoje povezane osebe ali katerokoli tretjo osebo.


4 Cene, promocijske kode, ugodnosti za redne kupce

4.1 Cene

Cene v spletni trgovini PAKO za Slovenijo/ Avstrijo / Italijo so izražene v EUR, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ob artiklih ne vsebujejo DDV. Znesek DDV se prikaže pri končnem obračunu naročila.

Cene v spletni trgovini PAKO za Hrvaško so izražene v HRK, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ob artiklih ne vsebujejo DDV. Znesek DDV se prikaže pri končnem obračunu naročila.

Cene so redne cene blaga in ne vsebujejo stroškov dostave, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

Cene artiklov v spletni trgovini PAKO se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Kljub zanesljivi tehnologiji, ki omogoča redno in točno osveževanje cen artiklov, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo podjetje Pako d.o.o. kupcu omogočilo odstop od nakupa.

4.2 Minimalen znesek nakupa

Najnižji znesek nakupa je 20,00 EUR (brez DDV). Oddaja naročila z nižjo vrednostjo ni možna.

4.3 Promocijska koda

Promocijska koda lahko prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko uporabnik prejme preko oglasnega sporočila ali pa je lahko objavljena na strani posamezne rubrike v spletni trgovini PAKO ter na naših socialnih platformah.

Promocijska koda je niz znakov, ki jo prijavljen uporabnik vpiše v koraku blagajne spletnega nakupa, v temu namenjeno okence. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj za vnosom.

4.4 Ugodnosti za redne kupce

Če redno kupujete v spletni trgovini PAKO, nas kontaktirajte na e-mail support@pakosignparts.com za ugodnejše pogoje nakupa. Nudimo:

 • uvrstitev v sistem popustov - rabatnih razredov ter sistema porabatov, ki se višajo z večanjem obsega poslovanja z nami;
 • možnost odloženih plačil (plačil po računu);
 • druge dodatne ugodnosti in popuste za redne stranke.

4.5 Seštevanje popustov

Popusti, vezani na bonitetni razred (rabatno lestvico) in promocijski popusti se praviloma ne seštevajo. Določene promocijske kode dovoljujejo seštevanje popustov – kjer je takšno seštevanje popustov dovoljeno, bo to posebej označeno.

Promocijskih kod, popustov in drugih morebitnih ugodnosti ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi Pako d.o.o.


5 Plačila

5.1 Načini plačila

Spletna trgovina PAKO omogoča naslednje načine plačila:

Plačilo s kreditno kartico Mastercard ali Visa na daljavo:

 • Naročeno blago lahko varno plačate s kreditno oz. plačilno kartico (MasterCard, Visa) ob oddaji naročila preko spleta. Plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice.
 • Če izdajatelj plačilne kartice zavrne avtorizacijo plačila, spletna trgovina PAKO ne bo sprejela naročila in ne bo odgovorna za zamudo pri dobavi ali ne-dobavo. Spletna trgovina PAKO kupca ni dolžna obvestiti o razlogu nesprejema naročila.
 • Spletna trgovina PAKO ni odgovorna, če banka ali izdajatelj plačilne/kreditne kartice kupca dodatno bremeni za kakršnokoli plačilo, povezano s kupčevim naročilom.
 • Smatra se, da plačilo ni bilo izvedeno, vse dokler PAKO spletna trgovina ne prejme nakazila.

Plačilo s PayPal

Plačilo s predhodnim nakazilom (po predračunu):

 • Naročeno blago lahko preko vaše spletne banke plačate z nakazilom na naš TR račun št. SI56 0294 5026 3769 319, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d.. Plačilo izvedete na osnovi prejetega elektronskega sporočila ali predračuna, potem, ko oddate naročilo. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic in nam tako omogočite, da informacijo o plačilu avtomatično prenesemo v naš informacijski sistem. Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave prejema sredstev na naš račun. Prosimo, da upoštevate, da prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil na naš račun, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema vašega plačila razlikuje od stanja zalog v času oddaje naročila.
 • Pri naročilu po predračunu morate znesek nakupa poravnati v roku 3 delovnih dni od naročila. Po tem času se naročilo avtomatično in brez stroškov stornira.

Plačilo z odlogom (po računu), za pogodbene kupce:

 • Nakup s plačilom po računu v dogovorjenem roku omogočamo dolgoročnim partnerjem PAKO d.o.o. ter organizacijam javne in lokalne uprave, ki se izkažejo kot redni plačniki. Rok plačila teče od dneva odpreme pošiljke.
 • Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi potem, ko je že dobavljeno kupcu, vse dokler kupec ne plača celotne kupnine.
 • Če želite plačevati po računu, nas prosimo kontaktirajte na support@pakosignparts.com in predstavili vam bomo vse prednosti individualne pogodbe.

6 POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

6.1 Obvestilo 1: »Naročilo je bilo oddano«

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo uspešno oddano.

6.2 Obvestilo 2: »Naročilo je potrjeno«

Po pregledu naročila in preverbi plačila naročilo potrdimo.

6.3 Obvestilo 3: »Naročilo je odpremljeno«

Spletna trgovina PAKO v dogovorjenem roku artikel pripravi in odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.


7 Preklic naročila

Če mora kupec naročilo preklicati, naj kontaktira PAKO support center na e-mail support@pakosignparts.com. V kolikor naročilo še ni bilo odpremljeno in če naročilo ne vsebuje razreza artiklov (plošče, profili, folije, cerade), oziroma če do razreza še ni prišlo, bomo naročilo brez stroškov stornirali.


8 Izdaja računa

Pako d.o.o. pošlje po dostavi naročenih artiklov kupcu račun na e-poštni naslov, ki ga je kupec navedel ob prijavi. Do računa lahko kupec dostopa tudi na straneh svojega profila na spletni trgovini PAKO, kjer je shranjena zgodovina preteklih naročil, skupaj z računi.

Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih do konca tekočega meseca. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.


9 Pravice kupca

Morebitne zahtevke pravnih oseb v zvezi z blagom bomo obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine. Še posebej bomo upoštevali:

 • nedobavo blaga,
 • dobavo napačnih artiklov,
 • dobavo poškodovanih artiklov,
 • dobavo neustreznih artiklov,
 • če artikel kako drugače odstopa od vzorca ali modela.

Zahtevek se lahko odda preko spletne trgovine PAKO ali preko kontaktnega e-maila: support@pakosignparts.com.

Rok za zahtevek je 3 delovne dni po dobavi artikla. Po tem času zahtevek ni več možen, razen če za artikel obstaja garancijsko obdobje.

O rešitvi zahtevka prodajalec kupca obvesti po elektronski pošti.

V primeru vračila ali zamenjave blaga se le-to vrača ali preko pošte Slovenije ali PAKO dostavne službe, na naslov Pako d.o.o., Spletna trgovina, Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem.

9.1 Nedobava blaga

V kolikor dostavna služba kupcu ne dostavi naročenih artiklov, mora kupec o tem takoj obvestiti prodajalca z zahtevkom preko obrazca v spletni trgovini PAKO ali preko kontaktne elektronske pošte: support@pakosignparts.com.

9.2 Dobava neustreznih izdelkov (stvarna napaka)

Kupec o dobavi neustreznih artiklov obvesti Pako d.o.o. z zahtevkom preko obrazca v spletni trgovini PAKO ali preko kontaktne elektronske pošte: support@pakosignparts.com. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti PAKO spletno trgovino v roku 3 dni od prevzema blaga. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Artikel ima stvarno napako:

 • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le informativno in je bil simbolične narave.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

V primeru, da izdelek odstopa od vzorca oziroma modela, se primernost artikla preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

V kolikor se izkaže, da je prodajalec kupcu dostavil neustrezen izdelek, izdelek zamenja na lastne stroške. Kupec mora neustrezen izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. V primeru, da kupec vrne poškodovan izdelek, ni upravičen do zamenjave.

Kupec domnevno neustreznih artiklov ne sme uporabljati, sicer izgubi pravice iz naslova stvarne napake. Kupec sme ob prevzemu opraviti le ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to primerno in nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravice iz naslova stvarne napake.

9.3 Delne dobave

PAKO d.o.o. bo dobavil blago skladno z naročilom kupca (artikli, količine). Če artiklov izjemoma ni na zalogi ali so zaloge manjše od naročenih, teh artiklov ne bo moč dobaviti (ali dobaviti v želenih količinah). V primeru vnaprejšnjega plačila bo Pako d.o.o. razliko plačanega zneska, ki se nanaša na nedobavljene artikle, kupcu brezobrestno vrnil.

9.4 Vračilo plačila

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od odobritve reklamacije. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede na isti račun, od koder smo prejeli plačilo (PayPal, kreditna kartica oziroma kupčev njegov transakcijski račun). Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

9.5. Garancija

Pako d.o.o. bo kupcu ob nakupu izdelkov, glede katerih je izdajanje garancije za brezhibno delovanje blaga obvezno, oziroma ob nakupu izdelkov, glede katerih proizvajalec izdelka nudi prostovoljno garancijo, poleg računa vselej izročila tudi garancijski list ter navodila za sestavo in/ali uporabo izdelkov. Pako d.o.o. prav tako zagotavljala brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka ter najkasneje v roku 45 dni, v kolikor izdelki ne bodo delovali brezhibno oziroma ne bodo imeli lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen izdelku v garanciji. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu.

Med blago, glede katerega je proizvajalec dolžan nuditi garancijo za brezhibno delovanje, praviloma ne sodijo akumulatorski baterijski vložki splošne rabe, žarnice, varovalke, elektronske komponente in drugo potrošno blago.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.


10 Pravica ponudnika do odstopa od pogodbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma (v celoti ali delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih:

 • če naročenega blaga ni več na zalogi (računalniški sistemi zaloge avtomatsko preverjajo večkrat dnevno, a izjemoma se lahko zgodi, da v vmesnem času poidejo),
 • če ugotovi povečano plačilno tveganje na strani kupca, še posebej če ni bilo možno bremeniti plačilne kartice kupca oz. kupnina ni bila plačana ob zapadlosti,
 • če naročilo ne vsebuje vseh podatkov, ki bi bili potrebni za izvedbo naročila,
 • če pride do bistvene zmote prodajalca (46. člen OZ). Bistvena zmota je zmota, ki se nanaša na bistvene lastnosti predmeta, na osebo, s katero se sklepa pogodba, kadar se sklepa glede na to osebo, ali na okoliščine, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
 • če je Pako d.o.o. s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja;
 • če je iz preteklih razmerij med Pako d.o.o. in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil svoje garancijske ali druge pravice;
 • če je pri kupcu zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

V vseh takih in podobnih primerih bo kupec o morebitnem odstopu od pogodbe s strani ponudnika takoj obveščen po e-pošti.


11 Dostava

11.1 Dostava blaga iz zaloge

Čas dostave je odvisen od vrste blaga, od načina dostave blaga in časa naročila.

Vsa naročila, sprejeta do 14. ure med delovnimi dnevi, ki ne vključujejo dodatne obdelave naročenega blaga (npr. razrez plošč, profilov, ipd.), gredo v izdobavo še isti dan. Za naročila oddana po 14. uri se šteje, da so bila prejeta ob 7.00 uri prvega naslednjega delovnega dne.

Če je blago, ki ga kupec naroča, na zalogi, mu bo običajno dobavljeno že naslednji delovni dan po izdobavi za regijo Slovenija ter v roku 2 delovnih dni po izdobavi za Hrvaško.

Ponudnik si bo prizadeval, da bo blago kupcu dostavljeno v navedenih rokih, vendar ne odgovarja za zamudo pri dostavi, nastalo zaradi okoliščin na strani dostavljavca ali zaradi višje sile.

V primeru, da je s strani kupca zahtevana dodatna obdelava blaga (sem sodi razrez plošč, razrez profilov, razrez cerad in drugega materiala), se lahko čas dobave podaljša, običajno ne več kot za 1 delovni dan.

V kolikor naročilo vsebuje več artiklov, ki se razlikujejo po času dobave, si Pako d.o.o. pridržuje pravico suksesivne dobave blaga (v večih pošiljkah). Pri temu se kupcu ne zaračuna eventuelni strošek višje cene poštnine.

11.2 Načini dostave

Dostava se vrši z lastnimi dostavnimi kapacitetami ali pa preko pogodbenih partnerjev prodajalca, ki je za Slovenijo Pošta Slovenije. Pošiljke, katere zaradi dimenzij ali teže presegajo omejitve pogodbenih dostavnih služb, vedno dostavljamo z lastnimi dostavnimi vozili. Glede ostalih pošiljk si podjetje Pako d.o.o. pridržuje pravico presoditi in izbrati najustreznejši način dostave ali celo izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

11.3 Naslovi dostave

Kupec pri naročilu izbere dostavni naslov, pogoj je, da je naslov znotraj iste države. V kolikor bi kupec izjemoma želel dostavo v tujino, naj nas kontaktira in bomo za konkreten primer preverili, ali bi bilo možno izvesti tudi dostavo na želen naslov.

V primeru, da ob času dostave nikogar ni na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga.

11.4 Stroški dostave

Strošek dostave je odvisen od teže pošiljke in vrednosti blaga.


12 Varnost

12.1 Varnost nakupovanja v spletni trgovini PAKO

Celotno okolje spletne trgovine PAKO je zaščiteno pred zlorabo plačilnih kartic, osebnih podatkov in pred drugimi zlorabami. Komunikacija poteka po varnem SSL protokolu, s čimer so podatki, ki se v komunikaciji prenašajo, šifrirani in tako onemogočajo zlorabo osebnih podatkov.

Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času preko varne povezave s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku ponudnika.

12.2 Varovanje osebnih podatkov

O varovanju osebnih podatkov si preberite našo Politiko zasebnosti.

12.3 Ukinitev uporabniškega računa

Če želite ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na e-naslov: support@pakosignparts.com.

V sporočilu je obvezno potrebno navesti naslednje podatke:

 • V naslovu sporočila:
  • Ukinitev uporabniškega računa
 • V vsebini naročila:
  • ime in priimek uporabnika
  • elektronska pošta
  • podatki o podjetju: ime podjetja in PAKO številka kupca

Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan s strani zakonitega zastopnika, sicer ga PAKO d.o.o. ni dolžan upoštevati. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

12.4 Varstvo pravic industrijske lastnine

Na straneh prikazane blagovne znamke in logotipi PAKO so zaščitene blagovne znamke. Ničesar, kar vsebujejo te strani, ni mogoče šteti kot podelitev pravice do kakršnekoli uporabe ali predelave navedenih blagovnih znamk in logotipov, njihova uporaba ali predelava brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika pa je prepovedana.


13 Omejitev odgovornosti

Prodajalec ne odgovarja, če kupec sledi kakršnemukoli nasvetu ali priporočilu, ki ga njegovi zaposleni ali zastopniki posredujejo kupcu ali njegovim zaposlenim ali agentom glede shranjevanja ali uporabe blaga, ki ni objavljeno na spletni strani ali ga prodajalec ni posebej pisno potrdil. Kupec pri sledenju takšnim priporočilom ravna v celoti na lastno odgovornost in zato, če zakon ne določa drugače, prodajalec ne odgovarja za takšne nasvete ali priporočila, ki niso objavljeni ali potrjeni.

Ponudnik ni dolžan nadzirati ali hraniti podatkov, ki jih pošilja ali hrani, ali dejavno raziskovati okoliščin, nakazujočih na protipravnost podatkov, ki jih zagotavlja kupec.

Ponudnik mora vsem pristojnim organom na njihovo zahtevo najkasneje v roku treh dni od njenega prejema sporočiti podatke, na podlagi katerih je mogoče identificirati kupca (ime in priimek, naslov, firma, elektronski naslov). Navedene podatke mora ponudnik sporočiti zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj na podlagi odredbe sodišča, brez odredbe sodišča pa, če tako določa področni zakon.

Ponudnik si bo prizadeval za celovitost in točnost podatkov, vendar ne odgovarja za morebitne napake ali netočnosti vsebine te spletne strani.

Če ponudnik zaradi hitrega spreminjanja lastnosti blaga iz ponudbe, rokov dobave ali cen ne bo uspel popraviti podatkov na spletnih straneh, bo kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Čeprav ponudnik poskuša zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, se vse fotografije obravnavajo kot simbolične in ne zagotavljajo lastnosti artikla.


14 Pritožbe in spori

V primeru težav kupec lahko naslovi pritožbo prodajalcu po elektronski pošti na support@pakosignparts.com. Pritožba ni namenjena uveljavljanju pravic kupca iz naslova stvarnih napak. Postopek obravnave pritožbe je hiter in zaupen.

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če stranki sporazuma ne bosta mogli doseči, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu.


15 SPREMEMBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si Pako d.o.o. pridržuje pravico, da te splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni trgovini Pako.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec oddal novo naročilo po spremembi teh splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih splošnih pogojih, pri čemer ima Pako d.o.o. v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://si.pakosignparts.com/splosni-pogoji  spletne trgovine Pako bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.


16 Veljavnost

Prodajalca in kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Vsi drugi ali drugačni dogovori med kupcem in prodajalcem morajo biti dogovorjeni in potrjeni v pisni obliki ali preko e-pošte, sicer niso veljavni (npr. dogovor v sms-sporočilu ni veljaven).

Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja, svojo seznanjenost z njimi pa še posebej potrdi pred oddajo naročila.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 15.9.2021. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni, kot je navedeno zgoraj.